ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА
                                  

ПРОБЛЕМНО-АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ


Самостійний підрозділ є основною ланкою бібліотеки в реалізації науково-методичної, проблемно-дослідницької, інтелектуально-аналітичної діяльності, орієнтованої на забезпечення сервісного обслуговування молодих користувачів.


Головні призначення відділу:

- вивчення та впровадження у діяльності бібліотеки кращого світового бібліотечного досвіду щодо застосування інноваційних форм методів роботи, автоматизації бібліотечних процесів;.

- забезпечення вдосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування молоді, підвищення ефективності використання фондів на основі взаємодії, координації діяльності з бібліотеками та методичними центрами;

- участь в розробці теорії бібліотекознавства, впровадження в практику результатів соціологічних досліджень та інновацій у роботі з молоддю.

Основні напрямки діяльності відділу:

- виконання аналітичної, консультаційної, видавничої діяльності з питань інформаційно-бібліотечного обслуговування молоді;

- визначення концептуальних засад, стратегії, змісту, основних напрямів та форм бібліотечної діяльності;

- координація методичної роботи структурних підрозділів бібліотеки;

- аналіз стану діяльності, надання кваліфікованої допомоги бібліотекам, з актуальних питань бібліотечного обслуговування юнацтва;

- розробка методичних та методико-бібліографічних рекомендацій;

- бере участь у проектній діяльності бібліотеки, розробці і реалізації загальнодержавних та бібліотечних програм по роботі з молоддю;

- реалізація проектів по підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників області: семінари, практикуми, творчі лабораторії тощо.

Контакти

зав. від. Смєкалова Тетяна Василівна
e-mail: vid_analitika_hobu@ukr.net тел.8(0572) 62-60-79

"К К К"

Компетентність. Креативність. Контактність
Три "К", які покладені в основу діяльності проблемно-аналітичного відділу (ПАВ).
Всі, хто бажає навчатися, накопичувати ідеї, генерувати їх та впроваджувати у життя мають можливість отримати методичну та практичну допомогу з питань роботи з юнацтвом, ознайомитись з фаховою літературою і методично-бібліографічними розробками.

Діяльність

План роботи ПАВ на 2019 рік