ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА


  

Звіт за результатами соціологічного дослідження

"Масові заходи для молоді в бібліотеках області: соціологічний моніторинг"

Масові заходи - один з основних видів діяльності сучасної бібліотеки. Будучи однією з форм взаємодії з користувачами, саме вони дозволяють не тільки популяризувати бібліотеку як культурно - освітню структуру, а й реалізувати різні за масштабністю соціокультурні ініціативи.
Відштовхуючись від цього бібліотеки міста та області модернізують не тільки види і форми масових заходів, але й свій підхід до їх організації. З'ясовуючи досвід, новації та соціокультурну вагомість масових заходів, що проводяться бібліотеками Харківської області, було проведено соціологічне дослідження "Масові заходи для молоді в бібліотеках області: соціологічний моніторинг", яке дозволило побачити якісні зміни, і підсумувати загальний соціокультурній досвід бібліотек Харківщини.
Мета: з'ясувати соціокультурний досвід бібліотек Харківської області, виокремивши інноваційні зрушення в організації та реалізації масових заходів.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань :

1. Провести анкетування працівників бібліотек області, по заздалегідь розробленій анкеті ( див. додаток 1 ).
2. Визначити основні напрямки масової роботи бібліотек та маркетингові ходи по залученню аудиторії.
3. З'ясувати рівень інноваційних зрушень в організації масових заходів бібліотек.
4. Встановити ступінь залучення місцевої громади до цього виду діяльності бібліотек.
5. Здійснити аналіз отриманої інформації.

Об'єкт дослідження: соціокультурна діяльність бібліотек області.

Предмет дослідження: масові заходи в бібліотеках області.

Метод дослідження: інтерв`ювання та анкетування проведене в очному та електронному вигляді за допомогою спеціально розробленої анкети (додаток 1 ).

Гіпотеза: масові заходи для молоді в бібліотеках області зазнали значних зрушень за останні кілька років. Головним пріоритетом сучасних бібліотек став меседж "бути корисним громаді". Та використовувати масові заходи як дієвий засіб формування патріотичної свідомості у молоді.

Соціологічна вибірка: соціологічну вибірку становили працівники та користувачі бібліотек Харківської області. В дослідженні взяли участь 7 районів Харківської області та місто Харків.

Загальна кількість респондентів: 293

Валківського району.: 30
Вовчанського району Харківської обл.: 53
Великобурлуцького району Харківської обл.:14
Дергачівського району Харківської обл.: 54
Краснокутського району Харківської обл.: 24
Лозівського району Харківської обл.: 62
Сахновщинського району Харківської обл.: 56

Всі дані подані в анонімному та узагальненому вигляді.

Результати дослідження: 1. Які основні напрямки масової роботи реалізує Ваша бібліотека?

Цікаве і водночас просте питання мало на меті дізнатися, який же пріоритетний напрямок соціокультурної роботи реалізують бібліотеки Харківщини. В результаті аналізу анкет виокремилися основні напрямки. Тож, пропаганда читання посідає перше місце – 100 % . При цьому найбільш розповсюдженою формою стають вечори – зустрічі з місцевими авторами, книжкові виставки, а також такі цікавники, як конкурс малюнків, чи літературні квести.
98% бібліотек активно долучаються до національно патріотичного виховання молоді, що відповідає останнім запитам громади. Таке виховання, як правило, носить не пасивний характер, а більш інтерактивний. Зустрічі з учасниками АТО, спілкування з українськими можновладцями, бесіди та перегляди фільмів на патріотичну тематику – стають лідерами в опитуванні.
Друге місце посіли заходи, що так чи інакше стосуються питань примусових переселенців: дні народження в бібліотеках або психологічна допомога.
Третє місце з 80 % масових заходів бібліотек області займає краєзнавча та етнографічна робота . Зважаючи на те, що Харківщина здавна славиться неймовірно потужним етнографічним потенціалом, такий різновид масової роботи цілком обґрунтований.
Сприяння естетичному розвитку молоді займає 4 місце.
Останнє місце у соціологічному рейтингу посіло правове виховання.

2. Періодичність проведення соціокультурних заходів

3-4 рази на місяць стала беззаперечним лідером серед усіх опитаних респондентів. Саме цей час, на думку бібліотекарів області є оптимальним для того, щоб з одного боку аудиторія не втомлювалася та мала час та бажання відвідати масовий захід, а з іншого для того, щоб працівники мали змогу підготувати гарний захід. Водночас респонденти виокремлюють, що в разі необхідності ( на запит громади), масові заходи відбуваються частіше. Це вказує на мобільність бібліотек.

3. Засоби запрошення аудиторії на соціокультурні заходиє чи не найважливішою ланкою в організації. Від ефективності їх використання залежить громадська думка щодо бібліотеки в цілому. Крім того, засоби сповіщення демонструють, наскільки успішно бібліотека веде рекламну та маркетингову діяльність.

Запрошення на масові заходи повинні розміщуватися там, де вони будуть помітними та наочно демонструвати користь, яку буде мати користувач після відвідування.
Найбільш популярною формою залишаються об’яви та афіші «в» - 96% та «поза» - 64% межами бібліотеки.
Основною інновацією в засобах запрошення аудиторії стала мережа Інтернет з її можливостями широко охопити потенціальних користувачів та донести інформацію про масові заходи через офіційні сайти бібліотек, соціальні мережі. При цьому лідерами, беззаперечно, стали саме соціальні мережі.
Неформальна, дружня манера спілкування, відсутність офіціозу, а також доступний та звичний стиль, долучає молодь до таких сторінок бібліотек. Серед інших варіантів було вказано: запрошення телефоном та офіційні листи.

4. При підготовці масових заходів бібліотеки намагаються залучати до їх організації не тільки співробітників чи читачів. Великий відсоток – це запрошенні гості: вчителі, вихователі, працівники будинків культури, або ж місцеві автори, імениті земляки. Районна юстиція, територіальні центри, навчальні заклади, Рада ветеранів, музей, музична школа, будинки культури - це той перелік, який було вказано респондентами, які відповідали на питання: «Чи залучають вони до масових заходів бібліотеки не співробітників?».

5. Цікавим стало питання про те, чи змінилася спрямованість, підхід до організації масових заходів бібліотек за останні 3 роки? Респонденти зауважили, що вони завжди намагаються бути креативними та вносити родзинку у проведення заходів. Широко використовують електронні презентації, відео-матеріали, проводять майстер-класи. У програму включають номери художньої самодіяльності, квести, флешмоби, віртуальні подорожі Не забувають про модний всесвітній рух - буккроссінгу.

Крім того, важливим моментом стає увага ЗМІ до бібліотечних заходів, адже в 85% випадків, великі масові заходи висвітлюються в місцевих газетах, на радіо – хвилях або телеканалах, що, безумовно, сприяє кращому розповсюдженню інформації про діяльність бібліотек, та залучає нових відвідувачів.

Висновки

Тож, підбиваючи підсумки, зазначимо, масові заходи для молоді в бібліотеках області є достатньо розвиненим та креативним напрямком . Вони вражають своєю інформаційною насиченістю, креативністю, різноманіттям форм, нестандартними підходами до їхньої організації та проведенні. Саме цей вид діяльності, поряд з пропагандою читання, перетворює бібліотеки зі звичайних книгозбірень в соціокультурні центри. Наразі бібліотеки здатні не тільки задовольнити різноманітні інформаційні запити користувачів, але й стати гідною ланкою в житті місцевих громад.

Зокрема це відбувається завдяки залученню до планування та реалізації масових заходів, представників місцевої громади: можновладців, творчу інтелігенцію, громадських активістів, вчителів навчальних закладів, юристів, психологів, тощо. А також шляхом активного використання сучасних інтернет технологій та новітніх технічних засобів. Будучи одним із провідних виробників і постачальників інформаційних послуг, що потребують застосування дієвих і перевірених способів їхньої популяризації, бібліотека активніше впроваджує в свою практику рекламу, паблік рилейшнз.

Крім того сучасна бібліотека поряд із традиційними формами масової роботи активно впроваджує в свою практику технології масової комунікації, які сприяють формуванню її нового іміджу бібліотеки, розкривають інформаційно-культурний потенціал закладу, розширюють поле бібліотечної масово-комунікаційної діяльності.

Соцопитування
на інші теми: