ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА


  

Звіт за результатами соціологічного дослідження

«Українське чи зарубіжне : аналіз попиту на українську літературу»

Події в Україні: Майдан, анексія Криму, бойові дії на Сході - змінили ставлення наших співвітчизників до української культури загалом та літератури зокрема. Так, за останніми даними книжкових магазинів у сфері української книготоргівлі спостерігається значний прогрес: люди стали більше купувати україномовних книжок і книжок, виданих українськими видавництвами.

Наша бібліотека також зацікавлена в з'ясуванні подібних читацьких тенденцій та пріоритетів своїх користувачів, тому було вирішено провести власне соціологічне опитування: "Українське чи зарубіжне : аналіз попиту на українську літературу". Його мета: установити популярність україномовної літератури серед школярів та студентів технікумів і вищих навчальних закладів на сьогоднішній день, задля кращого розуміння запитів користувачів.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань :

1. Провести електронне та очне анкетування працівників бібліотек навчальних закладів міста Харків ( школи,ліцеї, технікуми, вищі навчальні заклади), по заздалегідь розробленій анкеті ( див. додаток 1 ).

2. Визначити рівень зацікавленості молоді до україномовної літератури у порівняння з минулими роками, шляхом опитування працівників бібліотек навчальних закладів; виявити найбільш популярних авторів задля рекомендацій до поповнення фонду;

3. Здійснити аналіз отриманої інформації.

Об'єкт: читацькі інтереси молодіжного середовища.

Предмет: сучасна українська література у зрізі юнацького та молодіжного попиту.

Гіпотеза: події в Україні призвели до підвищення рівня патріотизму та змінили ставлення української молоді до української книжки. Україномовні книжки і книжки, видані українськими видавництвами (як художні, так і наукові) стали користуватися більшою популярність у молодіжному середовищі, у порівнянні з минулими роками, але бібліотеки навчальних закладів недостатньо укомплектовані подібною літературою.

Соціологічна вибірка: соціологічну вибірку становили бібліотечні працівники вищих навчальних закладів. Серед яких: Харківська державна академія дизайну та мистецтв, Харківська державна академія культури, Харківська державна академія фізичної культури, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний медичний університет. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова, Національний фармацевтичний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний економічний університет). Крім того були проаналізовані запити відвідувачів 15 середніх професійних та технічних навчальних закладів та 30 -ти загально освітніх шкіл міста Харків. Всі дані подані в анонімному та узагальненому вигляді.

Метод дослідження: інтерв` ювання та анкетування проведене в очному та електронному вигляді за допомогою спеціально розробленої анкети.

Результати дослідження :

1. Література якою мовою користується найбільшим попитом серед ваших читачів загалом? Зважаючи на те, що серед зазначених цілей поставлено на меті з'ясувати, чи збільшився попит на українську літературу сьогодні, необхідним стало виявити хто є користувачами бібліотек навчальних закладів, і яка мова підручників та художньої літератури є пріоритетною для них. Тож 65 % респондентів зазначили, що пріоритетними мовами для них є російська і українська у рівних частинах, 20% відповіли - тільки українська , ще 10% - тільки російська. 5% респондентів воліють користуватися тільки літературою іноземними мовами ( англійська чи німецька).

Ясно продемонстровано збільшення інтересу до іноземної літератури . При цьому найвищій відсоток зацікавленості виявлено в вищих навчальних закладах у студентів, що навчаються за технічними напрямками.

2. Чи зріс попит на літературу українською мовою за останній час ? Якщо так, з якими причинами Ви пов'язуєте збільшення такого попиту? Здійснити аналіз отриманої інформації.

Головною гіпотезою дослідження стало припущення, що зростання рівня патріотизму серед молоді за останній рік призвело до прогресивного зростання інтересу не тільки до української художньої літератури (класичної або сучасної), іноземної в українському перекладі, але і до літератури перекладної навчального та наукового спрямування.

За для цього бібліотекарям навчальних закладів було поставлене питання "Чи збільшився попит на українську літературу за останній рік?" 92 % респондентів на це питання відповіли "Так".

Аналіз анкет демонструє : в порівнянні з 2013 роком, у 2014-2015 у школах, технікумах, та вищих навчальних закладах зафіксовано підвищення попиту на художню літературу українською на 25 %, за умови, що пропонуються одні й ті ж видання двома мовами - російською та українською. Справедливою причиною є те, що сучасна молодь є поколінням, яке вчиться в навчальних закладах за часів Незалежності, мовою навчання має українську і пов'язує свої життєві перспективи саме з Україною.

Крім того необхідно зазначити: значно підвищився інтерес молоді до патріотичних творів, що відображують сучасність або історичне минуле, що свідчить про великий запит на літературу, яка допомагає в пізнанні своєї історії, культури. Інтерес зріс не лише до історичних романів, а й до сучасної прози з глибоко прописаним соціальним тлом: такі твори беруть нагороди в конкурсах, з'являються в списках бестселерів. При цьому бібліотекарі зазначають необхідність соціальної прози про українські події найновішого часу, тому що саме це стає трендом саме зараз.

Література та бібліотека не існують поза суспільством. Тож необхідним стало виявлення об'єктивних причин, які призвели до збільшення попиту на українську літературу. Наскільки це пов'язано з політичними подіями - революцією, війною: 65% респондентів відповіли на це запитання схвально, крім інших варіантів нами були запропоновані наступні причини : збільшення рівня патріотизму серед молоді ( 85%) , офіційні зміни навчальних програм навчальних закладів у бік україномовної літератури (37%) , зменшення асортименту літератури іноземними мовами ( 5%).

Необхідно зазначити, що найпопулярнішою відповіддю стала "Збільшення інтересу до української літератури перш за все пов'язане зі збільшенням рівня патріотизму серед харківських учнів та студентів". А от до такого збільшення рівня патріотизму призвела сучасна ситуація: (бойові дії на Сході України, Революція, агресія Росії), що спонукала молодь не тільки більш активно цікавитися українським, але й рекомендувати це друзям.

Вкажіть ТОП -5 найбільш популярних видань серед Ваших користувачів .

1. Книжки сучасних українських авторів: Сергій Жадан, Ірена Карпа, Марія Матіос, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Любко Дереш, Ірен Роздобудько, Тарас Прохасько, Юрій Винничук, Юрій Іздрик, Олександр Ірванець, Марина Меднікова.

2. Іноземна художня література в українському перекладі: тут зберігають пріоритетні позиції філософські романи Пауло Коельо, Януша Вишневського та Харукі Муракамі.

3. Класична українська література: лідерами тут стали твори Ліни Костенко, Тараса Шевченка , історичні твори Павла Загребельного, Семена Скляра, Івана Франка, Богдана Липкого, Івана Нечуя - Левицького, Пантелеймона Куліша.

4. Навчальна література. Коли мова йде про навчальну, професійну літературу, молодь воліє читати мовою оригіналу. Крім того, багато професійної літератури вузької спеціалізації не має перекладів. Але якщо говорити про перекладну навчальну літературу, то більшість користувачів бажають читати літературу іноземними мовами. Тут лідерство зберігають англійська та німецька. Збільшення відсотку користувачів, що зацікавленні саме в іноземній літературі зумовлюється ширшим кругозором молоді та високою інформаційною освітою . Гарні уявлення про закордонних науковців, гранти, волонтерство, навчання в одних групах зі студентами, що приїхали з-за меж України спонукають юнацтво вивчати іноземні мови і, як наслідок, викликають цікавість до літератури цими мовами.

Висновки

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що гіпотезу дослідження було доведено в повному обсязі. Література українською та російською мовами є найбільш затребуваними в бібліотеках навчальних закладів. Але якщо в 2013-му році це співвідношення становило 50:50, то зараз воно дорівнює 75:25. При цьому попит на навчальну літературу мовою оригіналу зберігається на попередньому рівні, а от художню літературу молодь воліє читати українською.

Зростання інтересу не тільки до української художньої літератури (класичної або сучасної), але й іноземної в українському перекладі демонструє підвищення рівня патріотизму. Ця тенденція пов'язана, перш за все, із сучасною ситуацією в країні, що спонукає молодь не тільки активніше цікавитись українським, але й рекомендувати його друзям. При цьому майже 90 % опитаних респондентів зазначили, що дуже часто бібліотеки не здатні задовольнити запити користувачів, особливо у сучасній, найновішій українській літературі через недостатню укомплектованість фонду.

Соцопитування
на інші теми: