ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА


  

Звіт за результатами соціологічного дослідження

«Бібліотека для юнацтва та роль педагога, як посередника когнітивних процесів»

На початку 2015 року соціологія стала інструментом для виявлення перспективних напрямків розвитку нашої Бібліотеки. У цьому напрямку розроблено програму і проведене соціологічне дослідження : «Бібліотека для юнацтва та роль педагога, як посередника когнітивних процесів». Дослідження становить собою вивчення та аналіз можливої та існуючої співпраці між ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА» та навчальними закладами міста Харків, і має сугубо практичний характер : задля розширення взаємного партнерства.

Соціальна вибірка відрізняється від всіх попередніх, бо включає в себе педагогів, бібліотекарів, завучів з навчальної роботи та директорів освітніх навчальних закладів. Загальна кількість опитаних респондентів становить 78 осіб.

Методологія дослідження

Мета даного дослідження полягає у вивченні та аналізі співпраці між Харківською обласною бібліотекою для юнацтва та навчальними закладами міста Харків, задля розширення взаємного партнерства.

Для досягнення цієї мети, були висунуті наступні задачі:
-визначити витоки ознайомленості навчальних закладів із заходами та проектами ОКЗ «ХОБЮ».
-з’ясувати ступінь зацікавленості навчальних закладів до соціокультурної діяльності ОКЗ «ХОБЮ» з метою подальшої співпраці.
-виявити пріоритетні напрямки та форми можливої взаємодії між навчальними закладами та Бібліотекою.

Об’єктом дослідження виступили навчальні заклади (школи, гімназії, технікуми) міста Харків.

Предметом – рівень та можливості подальшої співпраці освітніх закладів та ОКЗ «ХОБЮ» для взаємоучасті в когнітивних процесах молоді.
Метод дослідження – анкетування з відритими та закритими питаннями, інтерв’ю.

1. Обізнаність респондентів щодо соціокультурної діяльності ОКЗ «ХОБЮ»

Головною метою першого етапу дослідження стало визначення витоків та рівня ознайомленості учасників опитування з діяльністю ОКЗ «ХОБЮ».
Анкета містить два питання цього напрямку: «Яким чином Ви отримуєте інформацію про заходи, які пропонує ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАНСА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА?» та «Через кого Вам зручніше взаємодіяти при організації спільних заходів з ОКЗ «ХОБЮ»?». Спираючись на результати поведеного опитування,вдалося з’ясувати , що у 60 відсотках навчальні заклади міста Харків отримують інформацію про освітні,профорієнтаційні, виховальні та інші заходи Бібліотеки через індивідуальні дзвінки , листи та усні запрошення від представників бібліотеки. У 35% таким джерелом інформації стали листи від районних управлінь освіти міста Харків, що демонструє широку підтримку проектів Бібліотеки на рівні міської влади.
У 5 % співробітники навчальних закладів самостійно виходять на представників Бібліотеки з пропозицією співробітництва. Опитування демонструє, що гарний результат в інформуванні населення про соціокультурні заклади дає офіційний сайт Бібліотеки , а також соціальні мережи . Анонси подій у соціальних мережах Вконтакте та Facebook переглядає понад 200 людей щодня , що пов’язане насамперед з мобільністю доступу: інформатизація суспільства передбачає легкий доступ до Інтернету, наявність планшетів, мобільних, ноутбуків - постійну можливість цю інформацію знайти.

При цьому на питання про оптимальний шлях взаємодії при інформуванні майже однаковий відсоток респондентів воліють взаємодіяти з бібліотекою під час планування та проведення спільних заходів через директора їхнього закладу 40% та завуча з виховної роботи 35%. У 15 % простежується відповідь – «класний керівник», та у 5% –«психолог навчального закладу». Серед інших варіантів було зазначено - бібліотекар або батьківські громади навчальних закладів.

2. Пріоритетні напрямки партнерства Бібліотеки з навчальними закладами.

З'ясовуючи пріоритетні напрямки партнерства з бібліотекою в анкеті сформульовані питання : «Які напрямки партнерства з бібліотекою є цікавими для Вас на постійній основі?».

Здоровий спосіб життя-98%
Профорієнтація 95%
Патріотичне виховання 80%
Естетичне виховання 56%
Дозвіллєві заходи під час літніх таборів/ канікул 47%
Фінансова грамотність 10%
Інформація по можливості отримання європейської освіти, волонтерство 69%
Тренінгові-психологічні практики- 36%
При цьому 100 % респондентів обрали хоча б один варіант, 75% респондентів обирали 3 и більше варіантів під час опитування, що демонструє високий рівень зацікавленості до проектів Харківської обласної бібліотеки для юнацтва.
Цікаво, що 90% опитаних схвально відгукнулися на питання «Чи є доцільним проведення спільних заходів на допомогу вивчення шкільних предметів» (наприклад література, історія, краєзнавство)? Особисте інтерв’ювання продемонструвало що освітні заклади не тільки підтримують,а й ладні стати партнерами в організації подібних «профільно- освітніх» уроків.

Схвальний відклик отримала і основна форма бібліотечних заходів – інтерактивні бесіди з елементами тренінгу. У той же час респонденти запропонували у якості форм пріоритетних для учнів під час бібліотечних закладів - лекції – 30 % , та дискусії - 35%.
Важливою ланкою даного дослідження стали питання про можливість реклами бібліотечних закладів в приміщеннях навчальних закладів за допомогою плакатів, презентацій, оголошень на інформаційній дошці. Виходячи з цього 85 % підтвердили свою зацікавленість рекламною продукцією на базі їх навчальних закладів, але при попередній згоді керівництва.

Тож, підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що опитування продемонструвало широку зацікавленість навчальних закладів до діяльності ОКЗ «ХОБЮ» і, водночас, вказало на їх недостатню інформованість про заходи та проекти бібліотеки. Цікаво, що серед пріоритетних напрямків співробітництва на постійній основі кожен респондент вказав від 1 до 5 пунктів:
Здоровий спосіб життя-98%
Профорієнтація 95%
Патріотичне виховання 80%
Естетичне виховання 56%
Дозвіллєві заходи під час літніх таборів/канікул 47%
Фінансова грамотність 10%
Інформація по можливості отримання європейської освіти, волонтерство 69%
Тренінгові-психологічні практики - 36%

Окрім цього 90 % опитаних респондентів виявили бажання проводити спільні заклади на допомогу вивчення шкільних предметів (література ,історія, краєзнавство), та продемонстрували зацікавленість ( 95 %) до розміщення програм заходів бібліотеки на інформаційних дошках їх навчальних закладів.

Тож, результати, зроблені в ході дослідження дозволяють дійти висновків. Молодіжна читацька культура існує, маючи свої особисті риси та зацікавлення. Незважаючи на те, що головним мотивом читання в більшості випадків залишається прагматичний мотив ( «Читаю, бо треба», «Читаю, бо це потрібно для школи, університету», тощо), великий відсоток юнацтва визначаю літературу, як спосіб пізнання та релаксації. При цьому вартість бібліотеки безсумнівно залишається на високому рівні. А якщо зауважити високі ціни на книжки в магазинах, вагомою стає головна претензія молоді- маленький бібліотечний фонд, що не поповнюється. Більше 70% опитаних зазначило, що вони б зверталися до бібліотеки частіше, за умови присутності в фонді сучасної української та зарубіжної літератури.

Підсумки дослідження відіграють важливу роль у поточному і подальшому плануванні соціокультурної діяльності ОКЗ «ХОБЮ» та стають ланкою для подальшої співпраці між бібліотекою та навчальними закладами міста Харків.

Соцопитування
на інші теми: