ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА


  

«БІБЛІОТЕКА ОЧИМА ЧИТАЧІВ»

У сучасному світі панування розважальної індустрії позиції бібліотек як культурно-дозвілевих центрів зміщуються на периферію свідомості людей. В таких умовах подібним закладам стає все складніше складати гідну конкуренцію. І більш нагальною проблемою бібліотек аніж неспроможність до конкуренції є негативні стереотипи що з ними пов’язані. Саме тому, персонал будь-якої поважаючої себе бібліотеки вважає своїм пріоритетним завданням підвищення іміджу свого закладу, якості послуг та поліпшення умов роботи читачів.

Адаптація бібліотек до запитів сучасного читача, їх імідж, образ, який формується якістю обслуговування і формує надійність репутації бібліотеки, розвиток обслуговування на більш високому рівні якості – сьогодні це реальність.

Плануючи це дослідження ми, в першу чергу, ставили перед собою такі цілі:
- внести корективи в роботу для найбільш повного задоволення потреб і запитів читачів,
- поліпшити комфортність обслуговування.

Завдання, які ми ставимо перед собою:
- скласти уявлення про те, чим є бібліотека для сучасного читача на сьогоднішній день;
- виявити задоволеність якістю послуг що надаються бібліотекою;
- виокремити негативні елементи образу сучасних бібліотек з метою їх подальшої утилізації;
- визначити найбільш значущі якості, якими повинен володіти бібліотекар з точки зору читача.

В опитуванні взяли участь читачі від 14 до 24 років (учні шкіл, технікуму, студенти, молодь що працює). Дана категорія вважається найвимогливішій, так як, зважаючи на свої когнітивні потреби, частіше звертається до послуг бібліотеки.

Існує точка зору, що вільний доступ до Інтернету зробить бібліотеки непотрібними. З цього приводу висловлюються різні думки літераторами та видавцями, читачами, бібліотекарями, творцями сайтів та їх користувачами. На думку загалу коренем зла та причиною "занепаду" сучасних бібліотек є саме шалений темп технічного прогресу та засилля усіляких гаджетів. Ми в свою чергу також вирішили звернутися у нашій анкеті до цього питання і отримали наступні результати:


78,4 % респондентів зазначили, що на їх думку вільний доступ до глобальної мережі не зможе функціонально замінити бібліотечні системи. І лише незначна частина у 3,8 % висловила повну згоду із цією тезою. Це може свідчити про те, що часи коли бібліотеки сприймали як книгосховища добігають кінця, активна масова робота та різноманітна культурно-дозвіллєва діяльність виконують своє призначення, та призводить до розширення контингенту потенційних користувачів, на роботу з яким ми маємо орієнтуватися.

Цілком очевидно, що задоволеність наданими послугами та позитивна оцінка діяльності бібліотеки - складові її позитивного іміджу. Для читачів Харківської обласної бібліотеки для юнацтва ці критерії, в першу чергу, визначаються професійною діяльністю бібліотекарів: їх доброзичливістю, зовнішньою привабливістю, задовільною якістю обслуговування. Суттєву роль відіграють також: ставленням до читачів обслуговуючого персоналу, цікаві заходи, що проводяться в бібліотеці, наявність якісної і потрібної літератури в книжковому фонді, інформаційні книжкові виставки.

Виходячи з того, що в сучасному світі бібліотека стає інтегратором розважальних та навчальних послуг, то більшість респондентів зазначили, що звертаються до нас через можливість отримати:
- завжди актуальні та потрібні матеріали;
- майданчик для перегляду і прослуховування відео та аудіо матеріалів;
- прийняти участь у діяльності неформальних клубів та гуртків;
- отримати доступ до періодики і та інше.

Молодь обирає бібліотеки бо послуги, які їх цікавлять, тут можна отримати зручно, приємно і безкоштовно у порівнянні з іншими місцями.

Втім, незважаючи на великий і досить різноманітний фонд, який сучасні бібліотеки мають у своєму розпорядженні, не слід нехтувати тим фактом, що все ж книга як така, як матеріальний об'єкт з паперу і надалі втрачатиме свої позиції, тому ми намагаємося працювати з іншими напрямами. Модернізація роботи сучасних бібліотек має, в першу чергу, позначатися на іміджі та відображати їх функціональні особливості.

Дане дослідження мало лише дослідницький характер, та надало нам дані, які ми зможемо задіяти у наших майбутніх проектах та дослідженнях.

При вивченні теми учні дізналися про бібліотечні каталоги й картотеки, їх значення, будову та роль у розкритті фондів бібліотеки, різноманітні інформаційні видання, отримали знання про особливості вибору джерел для читання, свідомий вибір теми для читання, правил опису книг для оформлення замовлення на літературу у бібліотеках, складання картотеки прочитаних книг, які можуть бути використані учнями при написанні творчих робіт.

Соцопитування
на інші теми: