ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА


  

"Вивчення попиту читачів бібліотеки на літературу іноземними мовами"

Кожен із Вас, напевно, вже звернув увагу, що крізь усі сфери сьогочасних реалій червоною стрічкою проходить проблема світової глобалізації. Усі ЗМІ, політики та діячі культури ведуть безперервні суперечки щодо соціокультурної значущості цього явища та його можливих наслідків. Наша природна допитливість також не дозволила нам залишитись осторонь цього питання. Але, слід зауважити, що таке явище як глобалізація, з усім тягарем своїх наслідків, ми обрали лише базою, фоном, на якому поступово проявляється дійсно нагальна для нас проблема.

Перш ніж переходити безпосередньо до нашого питання - а саме популяризації художньої та навчальної літератури іноземними мовами - слід звернутися до причин що, так би мовити, породжують попит серед споживачів цього культурного продукту. Все не дуже складно і визначається, в першу чергу, цілями, які переслідує об'єкт. А визначення цих самих цілей необхідно пов'язувати із багатьма факторами, наприклад, такими як: культурно-історичні традиції суспільства, його пріоритети та уподобання.

Аби надалі не заглиблюватися у метафізичні особливості цього явища рушаймо далі. Зараз можна звернутися до характеристики соціологічної вибірки - у ролі респондентів цього дослідження ми обрали категорію юнацтва. Цей вибір цілком логічно обґрунтований і випливає із специфіки нашої спеціалізації.

Отже, нам вдалося з'ясувати, що для цієї вікової групи притаманне прагнення до реалізації своїх комунікативних та нагальних "побутових" потреб. З питанням інформаційного обміну та спілкування усе цілком очевидно, ми не даремно почали цю статтю зі згадки про соціокультурну інтеграцію, сьогочасна молодь не обмежує свою "френдзону" географічними межами, "відкриті" кордони до західного світу та перспективи закордонної освіти також залишають свій відбиток на гносеологічних пріоритетах молодих людей.

Побутовий спектр лінгвістичних потреб має вже трохи інше спрямування. Зазвичай він пов'язаний безпосередньо із використанням комп'ютерної техніки, програмуванням та знову ж таки роботою з глобальною мережею.

Визначившись з основними емпіричними напрямками, в яких задіяний предмет нашого дослідження ми сміливо можемо екстрагувати іноземну мову, вивчення та інтерес до якої превалює серед нашого молодіжного контингенту. Отже, шляхом інтерв'ювання було визначено, що респонденти більш за все зацікавлені у вивчені саме англійської мови (56%); друге місце розділили між собою німецька та французька мови (по 18%), і менш за все категорія "інше" (8%), в якій було запропоновано зазначити свій варіант до якого увійшли: польська, іспанська та японська мови.

Отже, можна сказати, що наше припущення стосовно ролі іноземних мов є вірним, адже англійською розмовляє близько 1 млрд. осіб, та саме вона є найбільш популярною офіційною і робочою мовою.

Із цього вже можна виокремити низку потреб, що породжують попит на той чи інший літературний продукт. Як з'ясувалося, матеріалами першої необхідності були зазначені: аутентичні підручники та журнали; сучасні розмовники з урахуванням усіх лексичних модернізацій; доповнені зразки словників; словники спец. термінів (технічних, фізико-математичних та ін..); спеціалізована комп'ютерна література. Нажаль найменший процент за попитом отримала художня література.

Отже, ми з'ясували що:

1.Сучасна молодь проявляє зацікавленість у вивченні іноземних мов заради задоволення своїх комунікативних потреб та проф. компетентності.

2.Фонд іноземної літератури нашої бібліотеки на 75% задовольняє потреби користувачів.

3.При формуванні книжкових ресурсів слід орієнтуватися на здобуття нових екземплярів, що адаптовані до сьогочасних реалій, а також спеціалізованих, вузько спрямованих примірників. Також не слід нехтувати літературою для самонавчання, учбовими матеріалами із програмування та Інтернет технологій.

4.Респонденти не виявили зацікавленості до аутентичної художньої літератури країн носіїв мови, але були більш прихильні до подібних періодичних видань (наукові, літературні та молодіжні журнали).

Соцопитування
на інші теми: