ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА


  

“Пошук шляхів оптимізації обслуговування читачів”

Ні для кого не є таємницею, що в умовах жорсткої конкуренції на сучасному ринку інформаційних послуг, бібліотечні системи втрачають лаври першості. Порівняно з необмеженим, хаотичним та не фільтрованим обсягом матеріалів у глобальній мережі фонди бібліотек мають у своєму розпорядженні лише конкретний сегмент літератури, що має відповідати потребам її користувачів.

Значною проблемою є не стільки гіпертрофоване ставлення до можливостей Інтернет простору, скільки упередженість по відношенню до інституту бібліотеки взагалі. Сучасна молодь здебільшого ігнорує поліфункціональний характер цієї системи, і не зважає на те, що бібліотека є не тільки інформаційно-освітнім, а і культурно-просвітнім і виховним центром.

З метою покращання обслуговування користувачів та привернення нового читацького контингенту ми спробували дослідити (проаналізувати) їх потреби та читацькі пріоритети, а також з'ясувати наскільки послуги, що надаються у нашій бібліотеці, задовольняють їх вимоги.

Опитування проводилося серед відвідувачів бібліотеки, а також учнів старших класів ХЗОШ № 97. Загальна кількість респондентів - 90 осіб.

Середній вік опитаних становить 16 - 17 років; отже, майже 97% з них є учнями шкіл, які ще навчаються, та 3% є студентами спеціально-технічних закладів.

Стосовно проблеми обслуговування та використання фонду, то 67% респондентів зазначили що обирають тільки ту літературу, що потрібна їм для виконання завдань, та яку вони не змогли знайти в глобальній мережі; 23% зазвичай цікавляться новими надходженнями, і лише 10% з питаннями у виборі літератури звертаються до бібліотечного працівника. Здебільшого, користувачі вважають бібліотекарів компетентними в літературному курсі шкільної програми, та потребують допомоги саме в цих питаннях.

Виходячи з того, що серед послуг які надаються у бібліотеці є і МБА (міжбібліотечний абонемент), який надає більше простору для саморозвитку та навчання, ми спробували з'ясувати наскільки вона (послуга) є актуальною та затребувана серед користувачів. Але, як ми дізналися, лише 53% респондентів зацікавила можливість "замовити" через нашу бібліотеку рідкісні видання, що доступні в інших бібліотеках Харкова і України. І відповідно 47% зовсім не зацікавлені в даній послузі.

Щодо актуальності фонду, то близько 23% опитаних дали відповідь, що вони повністю задоволені тим матеріалом, що надається в бібліотеці; 53% лише частково, і 24% зазначили, що дуже рідко знаходять інформацію яку шукали. Аби отримати більш повну інформацію з цього приводу ми вирішили деталізувати об'єкт, та з'ясувати актуальність матеріалу розділивши його за типами.

Як ви бачите, ми умовно поділили всю літературу на навчальну та художню (розважальну). Отже, 60% респондентів відзначили, що повністю задоволені кількістю та якістю матеріалів для навчання; художня література отримала трохи більше позитивних відгуків - 63%. Негативну оцінку у 7% випадках отримала саме перша категорія, друга лише у 3% . Більш затребуваною є навчальна література нею користуються близько 87% опитаних, художньою - 79%.

Проблема доступності інформації та зручності в її обробці спонукала нас до визначення формату матеріалів, якому сучасна молодь віддає перевагу. Отже, 40% респондентів зазначили таким друкований матеріал, 23% - цифровий і 37 % не мають стійких уподобань, формат матеріалу не має для них значення.

Отже, виходячи із отриманих даних можемо зробити наступні висновки:

Ми з'ясували, що найбільш активними споживачами бібліотечних послуг є учні шкіл та професійно технічних навчальних закладів, отже, доцільним буде звернутися до нагальних проблем саме цієї категорія. Ми маємо на увазі перш за все підготовку до ЗНО та потребу у спеціалізованих навчальних матеріалах. Зверніть увагу, що рівень незадоволеності навчальною літературою є найбільш високим з показників. Саме тому, ми можемо рекомендувати спрямувати більше сил на розширення фонду бібліотеки матеріалами розробленими спеціально з урахуваннях усіх вимог ЗНО та призначених для самопідготовки.

Що стосується змістового аспекту формування фонду, то одним із важливих принципів є його профілювання, тобто його відповідність профорієнтаційній підготовці, а також навчальним планам і програмам. Отже має сенс більш детальне дослідження потреб читачів на предмет найбільш актуальних і необхідних матеріалів з метою розширення фонду бібліотеки.

Як виявилося, послуга МБА не є популярною серед широкого загалу. Причина цього може бути в недостатній кількості інформації стосовно послугу, а також її піару. Отже доцільним буде вжити заходів щодо популяризації послуги та привернення потенційних користувачів.

Оновлення бібліотечного процесу тісно пов'язане з розширенням інформаційного простору користувачів шляхом використанням електронних джерел інформації. Саме тому, в умовах модернізації діяльності бібліотек, цілком логічним є конвертація фонду у цифровий формат.

Соцопитування
на інші теми: