ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА
                                  

"Михайло Грушевський - український історик європейського значення"
(до 150-річчя від дня народження)

Обласний етап всеукраїнського соціологічного дослідження, яке проводилося серед читачів Харківської обласної бібліотеки для юнацтва.

У зв’язку з цим Метою даного дослідження стало з'ясування рівня обізнаності сучасної молоді щодо життєвого шляху, поглядів, творчого доробку Михайла Грушевського та його внеску у формування української державності.

Соціологічна вибірка: в дослідженні взяли участь 105 респондентів, які є читачами Харківської обласної бібліотеки для юнацтва.

Всі результати надано в узагальненому та анонімному вигляді.

Вікова вибірка розподілилась наступним чином: 12-14 р. - 13%; 15-19 р. - 21%; 20-27 р. - 43%; 28-35 р. - 23%.

Результати дослідження:

1. Чи знайомі Ви з біографією М. С. Грушевського?
За результатами дослідження, більшості респондентів відомі деякі факти біографії М.С. Грушевського, але вони носять несистематизований характер. Тож, "Так"- 72% , "Ні"- 28%.

2. Як Ви про неї дізнались?
При цьому більшість з них дізналась про Грушевського під час навчання в школі / ліцеї - 58%. Ще 12% отримали ці знання в ВНЗ/ коледжі, 11 % - у бібліотеці, 10- із Інтернету, 9% у колі сім'ї, друзів.

3. Ваше ставлення до постаті Грушевського?
Здебільшого респонденти демонструють нейтральне ставлення - 58%, або ж не замислюються, як саме вони ставляться до постаті Грушевського - 20%. Позитивне ставлення продемонстрували - 8%, негативне ж - 14%.

4. Чи можете Ви вказати дату його народження?
За результатами опитування 72% респондентів без допомоги Інтернету або книжок не може назвати точну дату народження М.С. Грушевського. При цьому частина респондентів пам'ятає століття, та інколи рік, але детальний день і місяць народження зазначити не можуть. Крім того, велика кількість опитаних зазначили, що така деталізація важлива лише для професійних істориків та фахівців, що вивчають постать Грушевського. Для пересічного ж громадянина достатньо знати століття/ рік народження та те, чим відзначився Грушевський. Тож, так: рік 1866______//місяць__09____//число29______ 28% . ні - 72% .

5. Чи знаєте Ви у якому місті народився Михайло Грушевський?
Та ж ситуація спіткала і це питання. Вірно місто, в якому народився Грушевський - Хелм, зазначило лише 14% респондентів. Багато з них - 71% відповідали просто "на жаль не знаю". І 15 % зазначили невірний варіант - Київ.

6. Хто був учителем Грушевського?
Лише 22% опитаних були здатні вірно назвати учителя Грушевського - Володимира Антоновича. Ще 18 % вирішили , що це був Михайло Максимович, 3% - Микола Аркас, та 7% Дмитро Бантиш-Каменський. Зізнались в тому, що вони не знають вчителя Грушевського - 50 % респондентів.

7. У якому університеті викладав Грушевський до Першої світової війни?
Більшість респондентів 34% вважають, що Грушевський викладав у Київському державному університеті. Ще 16% - у Києво-Могилянській академії, та 20% - у Львівському національному університеті. 30% респондентів не змогли відповісти на дане питання.

8. Вкажіть основні напрямки його роботи, які Ви знаєте.
Абсолютним лідером став варіант відповіді - історія України - 76%, що демонструє - респонденти добре знають основний напрямок роботи вченого. Ще 20 - "Політика, державне будівництво" - ці респонденти вважають М.Грушевського першим президентом України, 4% - "Просвіта суспільства".

9. Вкажіть відомі Вам твори вченого.
Тільки 41% респондентів зазначили "Історію України -Русі". 59% не змогли назвати жодного конкретного твору.

10. Чи вважаєте Ви Михайла Грушевського патріотом України?
При цьому 88% вважають Грушевського патріотом України. Ті ж 12%, які відповіли "Ні" зазначили, що недостатньо обізнані про його діяльність.

11. Чи потрібні зараз Україні такі люди, як Михайло Грушевський?
"Так" - 88 %, ні - 12%. Знову ж варіант "Ні" обрали респонденти, що не обізнані про діяльність та постать Грушевського у достатній мірі.

12. Чим саме вони могли б допомогти нашій країні?
При цьому 58% вважають, що такі люди, як Грушевський могли б допомогти країні своєю "Освітньою та просвітницькою діяльністю", 32% вважать, що вони могли б допомогти "Духовному розвитку країни" та 10% "Сформувати відчуття патріотизму у молоді".

13. У якому типі населеного пункту Ви проживаєте?
Переважна більшість опитаних респондентів - мешканці міста - 72%, ще 15 -мешканці села, та 13% - мешкають у селищах міського типу.

14. Вкажіть Вашу стать
Опитаних чоловіків - 48%, жінок - 52%.

15. Вкажіть Ваш вік
Вікова вибірка розподілилась наступним чином: 10-14 р. - 13%; 15-19 р. - 21%; 20-24 р. - 39%; 25-35 р. - 27%.

Висновки

Опитування демонструє: сучасній молоді відома постать Михайло Грушевського здебільшого з шкільного курсу, але ті знання не повні та носять несистематизований характер. Він сприймається, як просвітник, історик та патріот України. Разом з тим, більшість з опитаних зауважила, що такі конкретні відомості про Михайла Грушевського, як день або місто його народження є важливими тільки для істориків, для пересічного ж громадянина важливо знати, хто він був, його основні праці та основні напрямки його роботи. Крім того, респонденти вважають образ Грушевського "не осучасненим", деякий відсоток зазначив: для того, щоб молодь краще сприймала ім'я цього діяча необхідно згадувати про нього не тільки під час уроків історії, або бібліотечних екскурсій, але й під час флешмобів, патріотичного виховання, - у молодіжному форматі.

Соцопитування
на інші теми: