ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА


  

Локальне дослідження "Знання англійської мови в системі молодіжних пріоритетів"

( До Року англійської мови в Україні )

Значення іноземної мови важко переоцінити, особливо сьогодні - в період соціально-економічної та культурної розбудови нашої країни, стабілізації її місця й ролі на міжнародній арені.
2016 рік в Україні оголошено роком англійської мови. Причому її вивчення має стати одним з пріоритетів у розвитку нашої держави. Адже глобалізація висуває перед суспільством складне завдання: підготувати молоде покоління до життя в умовах багатонаціонального і полікультурного простору, виробити уміння спілкуватися і співпрацювати з людьми різних національностей та країн. Але для цього необхідно зрозуміти, як сприймає англійську молодь, чи хоче їй навчатися, чи знає де і як вона може це зробити. Важливим стало також дослідити, яке місце можуть зайняти бібліотеки в цій англомовній інтеграції.
У зв'язку з цим метою даного дослідження є з'ясування місця англійської мови в системі молодіжних пріоритетів.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань :

1. Провести анкетування респондентів по заздалегідь розробленій анкеті (додаток 1 );
2. Визначити рівень володіння англійською мовою молоддю та ступінь задоволеності учнів програмами вивчення англійської в офіційних учбових закладах;
3. З'ясувати ступінь вмотивованості молоді до вивчення англійської;
4. Встановити причини через які молодь не долучається до вивчення англійської;
5. Виявити чи знають та долучаються молоді люди до додаткових самостійних можливостей вивчення англійської;
6. Здійснити аналіз отриманої інформації.

Об'єкт дослідження: система молодіжних пріоритетів.

Предмет дослідження: англійська мова в системі молодіжних пріоритетів.

Метод дослідження: інтерв`ювання та анкетування проведене в очному та електронному вигляді за допомогою спеціально розробленої анкети.


Гіпотеза: Офіційна система освіти дає початкові знання англійської мови молоді, але через відсутність достатньої вмотивованості та недостатню обізнаність про свої додаткові можливості, великий прошарок юнацтва не долучається до вивчення англійської самостійно, хоча і розуміє, що саме знання іноземних мов є одним з гарантів успішного життя.

Соціологічна вибірка: соціологічну вибірку становила молодь міста Харкова: учні шкіл ( 20%) , середніх спеціальних професійних закладів (20%) , ВНЗ (25%), а також працююча (20%) та непрацююча (15%) молодь. В цілому анкети було розповсюджено серед 617 респондентів. Вікова вибірка розподілилась наступним чином: 15-19 р. - 25%, 20-27 р. - 50%, 28-35 р. - 25%

Всі дані подані в анонімному та узагальненому вигляді.

Результати дослідження: Які іноземні мови Ви вивчали/вивчаєте у школі?

Офіційна шкільна програма передбачає вивчення декількох іноземних мов. З огляду на це, молодь повинна отримувати стартові знання англійської ще починаючи з початкових класів. Дійсно, за результатами опитування 78% респондентів мали уроки англійської мови в школі, разом з тим 12 % назвали основною іноземною мовою, яку вони вивчали в школі - німецьку. 6 % отримали в школі знання французької.
Найменший відсоток отримала польська мова - 4 % опитаних.
Але разом з тим, питання "Оцініть рівень отриманих в школі знань англійської мови" продемонструвало дуже погану статистику: адже 68% визначили свій шкільний рівень як " посередній", а 15% як "поганий". Лише 12% відзначили , що отримані знання були "добрі" і тільки 5%, як "відмінні". Таким чином респонденти відзначали, що для вивчення англійської в школі їм не вистачало розмовної практики, цілеспрямованості, а також розуміння для чого ж їм знадобиться англійська в подальшому житті.

З вищезазначеного випливає, що необхідним є не тільки вивчення граматичних правил та правил читання, а й живе спілкування з носіями мови в школі, заснування Speaking club, а також бесіди про перспективи, які відкриває знання англійської. Все це змушує переосмислити цілі, завдання, зміст і технології навчання іноземним мовам у системі освіти України, враховуючи при цьому існуючий національний і міжнародний досвід у цій сфері.
За об'єктивних умов школа не може забезпечити своїх випускників абсолютними знаннями іноземної мови. У зв'язку з цим вона повинна сформувати в них навички самоосвіти, які дозволили б їм самостійно удосконалювати отримані знання іноземної мови.

Виходячи з цього, було поставлено питання "Для чого особисто Вам потрібні знання англійської?", яке продемонструвало, чи дійсно молодь розуміє, а головне погоджується, що знання англійської - це додаткові життєві можливості. Тож, виявилось, що 42% респондентів вважає англійську потрібною лише під час подорожей. Ті ж, хто не планує подорожувати, не вважає за необхідне навчатися іноземній. Водночас 58% обрали варіант - "для успішної кар'єри", що показує - молодь дійсно пов'язує знання англійської з більш широкими перспективами в професійному руслі. Ще 35% вважає цю мову, мовою міжнародного спілкування, тож варіанти "для спілкування" та "для навчання" набрали відповідно 47% та 49%. Високий відсоток 51% і тих, кому англійська потрібна, в першу чергу, для того, щоб розуміти англомовні книжки, музику, фільми, сайти.

При цьому питання "Оцініть свій рівень володіння англійською мовою"продемонструвало: найбільший відсоток молоді 80% англійську знає, але з цих 80% лише 10% "вільно володіє", а 50% - "володіє на побутовому рівні", ще 20% " володіє зі словником". Ще 27 % зазначили, що вони "зовсім не володіють" англійською. При цьому виявилася досить явна тенденція - велика кількість молоді знає англійську, або ж коли-небудь долучалась до її вивчення, але зауважує, що спілкування англійською приносить складнощі, а також відсутність постійної мовної практики значно знижує рівень знань.

Цікавим стало питання про те, "з чим же асоціюється англійська мова у молоді: Адже саме таке "образне", "марковане" уявлення про мову стає важливим фактором, що демонструє як же сприймається англійська підсвідомо. Тож 98% асоціюють англійську "з успіхом в майбутньому, з гарними перспективами, успішною кар'єрою". "З музикою, комп'ютерними іграми - 85%. З футболом - 70%, "міжнародна мова за допомогою якої можна вільно спілкуватися" - 91%, "Великобританія, Лондон" - 67%, "з подорожами" -79%. Ще 37% заявили по те, що англійська асоціюється з "Big Ban" і "Шерлок Холмсом" - 33%. 34% асоціюють англійську з "традиційним червоним автобусом" та 20% з англійським чаєм. "З міжнародною спільнотою та міжнародними відносинами" - 91%, "Комунікацією людей по всьому світу" - 67%. Ще 23% асоціює з "з новими країнами, до яких я ще не завітав", а 5% просто з "Королевою Великобританії" та англійською літературою, зокрема Шекспіром" - 21%. Ще 5% не змогли відповісти, а 2 % заявили ,що англійська не асоціюється "ні з чим".

Саме це питання зробило можливим зрозуміти - у більшому відсотку молодь дійсно пов'язує англійську зі Світом, ширшими, успішними перспективами в житті та кар'єрі, додатковими та необхідними можливостями. Цікаво зазначити, що в жодному випадку не було зафіксовано негативну асоціацію.

При такому позитивному сприйнятті англійської стало необхідним поставити питання "Хотіли б Ви вивчати англійську мову/ поглибити свої знання?" 98% опитаних респондентів, які вже володіють англійською, хотіли б продовжити її вивчення та поглибити свої знання. Серед респондентів без знання англійської, статистика виявилась гіршою: лише 60 % зі 100%, що ніколи не долучалися до англійської, виявили бажання почати вивчення.


Демонструючи своє бажання до вивчення іноземної, разом з тим, респонденти зауважили, що мають ряд причин, через які вони хочуть, але не можуть долучатися до цього процесу. Тож в питанні "Назвіть причину з якою Ви не вивчаєте англійську" лідером став варіант "Я не маю часу" - який зазначили 81% . Крім того великий відсоток обрав варіант " Я не маю грошей" - 77%, ще 67% - " Я не знаю з чого почати". 45% бояться, "що це надто складно для мене". Лише 10 % просто не мають бажання нічого змінювати.

З огляду на попередню інформацію, стало необхідним питання " Які додаткові можливості для вивчення англійською Ви використовували/використовуєте?" адже саме воно мало показати чи долучається молодь до саморозвитку та самоосвіти та чи знає які можливості є у цій галузі. Але саме це питання викликало складнощі майже у 80% респондентів. Тож, найбільший відсоток опитаних респондентів зазначили , що вони використовують або використовували і вважають найефективнішою таку додаткову можливість опанування англійської, як "платний репетитор, платні курси" - 52%. Непоганий відсоток, але ж який демонструє, що юнацтво дуже мало знає про безкоштовні можливості самоосвіти та досі вважає, що вивчення іноземної - прерогатива тільки заможних людей. "Самостійно з підручником" англійську опановують/опановували 43%, і тільки 37% знають, а головне використовують "безкоштовні Інтернет ресурси". При цьому найпопулярнішим ресурсом визнано "Language Leo"- 45% та "Рolyglot"-30%. Також багато відзначило спілкування англійською в Інтернеті - 35%.

Ще 28% вивчає англійську під час перегляду англомовних фільмів, відео. Серед інших варіантів було названо "Читаю книжки та сайти англійською мовою" - 30%, "спілкуюсь з іноземцями в моєму ВНЗ" - 15%, "відвідую Speaking club" - 20%.

Разом з тим, лише 15% респондентів знають та хоча б раз долучалися до безкоштовних курсів англійської мови, які пропонують громадські організації міста Харкова. Таким чином, бачимо, що розуміння того, що навчатися можна і потрібно самостійно, на жаль, приходить у масову свідомість дуже повільно. Тож великий відсоток суспільства навіть не здогадується про можливості, якими можна скористатися цілком самостійно і, при цьому, безкоштовно.


До речі, "Speaking club" - став особливою темою в дослідженні. Адже респондентам було задане питання, чи є цікавим для них безкоштовний "Speaking club" в бібліотеці і чи хотіли б вони долучитись до нього. Тож, 85% респондентів відповіли "так". 23% - були б раді час від часу здійснювати організаторську допомогу в функціонуванні цього клубу. Але у такому випадку виникає потреба у ініціаторі, який міг би заснувати даний проект та здійснювати постійне кураторство над ним.Висновки

Знання англійської мови в сучасному світі є однією з найважливіших складових успішної людини. В сьогоденні іноземна - це не тільки більш великий світогляд, це необхідний ключ, який відкриває безліч додаткових можливостей. Цікаво, що українська молодь демонструє досить непогану статистику знань англійської, але нажаль не за рахунок шкільної освіти. Також було з'ясовано, що рівень цих знань, через брак практичного застосування в повсякденному житті, з часом неухильно знижується.

Головними перешкодами для активізації додаткового вивчення англійської є страх перед надмірною ціною репетиторських послуг, небажання витрачати багато вільного часу на навчання та не дуже добра обізнаність про безкоштовні тематичні сервіси. Стало також ясним, що вирішити вищезазначені проблеми можна за рахунок популяризації самоосвіти, активного використання Інтернет ресурсів та безкоштовних on-line курсів вивчення іноземних мов.

Водночас, було встановлено, що молодь потребує інформацію про те, де, як і яким чином можна долучитися до безоплатного вивчення, з чого почати, як правильно розподілити свої пріоритети під час процесу поглинання матеріалу, тощо. І бібліотеки, як соціокультурні центри, можуть стати гарними помічниками в цій справі, а саме організовувати мотиваційні тренінги, зустрічі з цікавими людьми, які досягли успіху завдяки вільному володінню англійською, засновувати та координувати Speaking club, проводити віртуальні знайомства з можливостями занурення до англомовного середовища та радити якісні безкоштовні курси вивчення іноземних мов.

Соцопитування
на інші теми: