ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА


  

"Ставлення молоді до участі у волонтерській діяльності"

Обласний етап всеукраїнського соціологічного дослідження "Ставлення молоді до участі у волонтерській діяльності", яке проводилося серед молодих читачів бібліотек для юнацтва Харківської області.

Мета: Виявити рівень поінформованості молодих людей про волонтерський рух, з'ясувати їхнє ставлення до волонтерства та вмотивованість участі у ньому.

Об'єкт дослідження: Bолонтерський рух.

Предмет дослідження: Mолодь, у т. ч. волонтери, міста Харків та Харківської області.

Гіпотеза: Останнім часом в Україні дуже стрімко почав розвиватися волонтерській рух. Зацікавленість молоді в безкорисній допомозі іншим помітно зросла. Серед молоді спостерігається бажання займатися волонтерською роботою як у громадському житті загалом, так, зокрема, і в бібліотеках.

Соціологічна вибірка: В дослідженні взяли участь 12 районів Харківської області та місто Харків.

Загальна кількість респондентів: 770

Мешканців м. Харків : 150
Вовчанського району Харківської обл.:53
Великобурлуцького району Харківської обл.:14
Дворічанського району Харківської обл.:51
Дергачівського району Харківської обл.:56
Зачепилівського району Харківської обл.:50
Золочівського району Харківської обл.:61
Кегичівського району Харківської обл.:54
Лозівського району Харківської обл.:62
Нововодолазького району Харківської обл.:51
Сахновщинського району Харківської обл.:56
Шевченківського району Харківської обл.:62
Ізюм:50

Анкетуванням охоплено 770 респонденти.

За віком вони розподілилися таким чином:
10-14 рр. - 106
15-19 рр. - 113
20-24 рр. - 333
25-35 pp. - 218
Слід відзначити, що опитування продемонструвало, що більш активними виявилися жінки - респонденти, хоча і з невеликим відривом: жінки - 387 опитаних, чоловіки - респонденти - 383.

1. Що таке "волонтер" та "волонтерство"?

Більшість респондентів мають чітке розуміння значення поняття "волонтер", адже більш ніж половина (400 з 770-ти) так чи інакше відзначила, що для них поняття "волонтерство" насамперед має дві чіткі характеристики:
1. Це є праця безкоштовна (заснована на ентузіазмі);
2. Та це є праця на благо потребуючих.
При цьому 50 опитаних зазначили, що над питанням що таке волонтерство вони просто не замислюються, але надають цьому поняттю яскраво виражені позитивні характеристики.

Значним виявився прошарок, що сприймає волонтерську роботу невідривно від воєнних дій - таке сприйняття сформували останній рік подій в Україні. Ці респонденти надають певною мірою викривлену відповідь на питання хто такий є волонтер та волонтерство. Вони зауважили, що для них волонтерство- це добровольці, що приймають участь в воєнних діях на боці жертв агресії, або народу, що веде боротьбу за свободу і незалежність, поти іноземного гноблення. Таких респондентів виявилось майже 250 з 770, що пов'язане з активною діяльністю волонтерів та волонтерських організацій з початком антитерористичної операції на Сході України.

2. Як ви ставитеся до волонтерства?

500 респондентів позитивно ставиться до волонтерства, і лише 50 - цілком негативно. Пояснюючи своє негативне ставлення респонденти наголошували на частих чутках про грошові шахрайства за участю псевдо-волонтерів, що сформувало в них негативне сприйняття. При цьому 10 з них стали жертвами цього шахрайства.

3. Чи долучалися Ви до волонтерського руху?

Серед опитаних виявилося 220 діючих волонтерів, що добре знайомі з волонтерським рухом в Україні, і тільки 90 респондентів з 770 зауважили, що вперше чують про такий вид діяльності в Україні і вважали цей рух прерогативою закордонної молоді. При цьому найбільша кількість (380) чули про волонтерство, але ніколи не брали в ньому участі.

4. Майже порівну розподілилися відповіді діючих волонтерів та людей, що займалися волонтерством в минулому на четверте питання "Як часто Ви берете участь в волонтерських проектах/акціях"? Адже 150 з них зізналися,що вважають добровільну допомогу потребуючим, стилем свого життя і воліють надавати таку допомогу декілька разів на тиждень, або навіть частіше, якщо на те є час і 100 долучаються декілька разів на місяць.

5. Чому Ви займаєтесь/займались волонтерством?

Серед лідируючих мотивів власної волонтерської діяльності респондентів-волонтерів (в минулому або діючих) став варіант " Бажання допомогти нужденним" (280 з 300). Також волонтерство надає людям почуття соціальної вартості (223), стає джерелом придбання корисних соціальних та практичних навичок (230 з 300) та допомагає самовираженню (150 з 300). Волонтерство у якості звичайного дозвілля сприймає найменший відсоток респондентів (50 з 300).

6. Чи чули Ви про волонтерський рух в Україні?

470 респондентів з 770 виявилися тими хто, або тільки чув про волонтерський рух в Україні, але ніколи не долучався до нього (380 з 770), або ж чув про це перший раз під час опитування (90 з 770). 270 з них хотіли б займатися волонтерством зараз, ще 130 були категорично проти, а для 70- х було важко відповісти. При цьому приголомшлива кількість респондентів не мають змоги долучитися до волонтерського руху через брак часу. Багато і таких хто просто не знає куди він може звернутися по інформацію про волонтерські проекти, серед респондентів 10-14 років майже половина (47 респондентів з 106) вважають, що їх не сприйматимуть серйозно через вік.

7. Якими видами волонтерської діяльності Ви хотіли б займатися?

Спортивні та екологічні волонтерські проекти стали лідерами серед видів волонтерської діяльності, якими б хотіли займатися респонденти. При цьому майже 75% опитаних бажають, або вже допомагають українській армії, родинам учасників АТО або вимушеним переселенцям.

8. Чи потрібно волонтерство в бібліотеках?

Цікавим стало питання про те, чи потрібно волонтерство в бібліотеках. 467 респондентів відповіли схвально, і 307 - негативно.

9. Який вид волонтерської допомоги Ви можете надати бібліотеці?

При цьому більшість асоціювало допомогу бібліотекам з книгами - варіант "доставка книг" став безперечним лідером серед респондентів. 251 з них не проти здійснювати допомогу з планування та реалізації бібліотечних заходів. Ще 200 були б раді час від часу здійснювати допомогу у виконанні домашніх завдань, вивченні мови, засвоєнні комп'ютерної грамотності, Інтернет - технологій тощо, але при цьому потребують ініціатора, який міг би заснувати дані проекти або здійснювати кураторство над ним. Взяти участь в оформленні бібліотечних приміщень воліють 56 респондентів. Тільки 10 зголосилися на допомогу в рекламній діяльності, що вказує на необхідність спеціалістів з маркетингу в штаті бібліотек - саме вони змогли б якнайкраще репрезентувати бібліотеки і як просвітницькі книгозбірні, і як потужний соціокультурний центр для громади. Рекламна діяльність - перспективний та затребуваний напрям серед молоді. Саме це може залучити до бібліотечного волонтерства молодь, студентів факультетів маркетингу,можливо, в якості навчальної практики.

Цікаво те, що в графі "інше" біля 80-ти респондентів зазначили "популяризацію читання" за допомогою букросінгу, з'йомки коротких відеороликів з пропагандою читання для школярів, або проведення фотосесій з тематикою "Читати - це модно" у бібліотеці з розповсюдженням фото у соціальних мережах.

10. Чи часто Ви чуєте інформацію про волонтерські проекти?

Інформацію про волонтерські проекти та запрошення до участі в них громадяни чують досить часто (534 з 770 -ти ), при цьому рідко зустрічають цю інформацію 136 респондентів.

11. Назвіть конкретні волонтерські організації, які Вам відомі.

Прохання ж назвати конкретні волонтерські організації викликало труднощі майже у 65 % респондентів. Серед названих організацій безперечним лідером став "Червоний Хрест", за ним - "Станція Харків" (організація , що була створена в 2014-му році та стала найпотужнішим волонтерським центром допомоги для вимушених переселенців). Серед інших були названі "Центр актуальних ініціатив", "Фонд Олени Пінчук", "Допоможемо дітям разом", "Допоможи армії", "Повернись живим", "Восток" та "Армія SOS". У 35 % випадків респонденти не змогли назвати жодної організації.

Тож підбиваючи підсумки, слід зазначити, волонтерство поняття широко розповсюджене та вживане, відоме основному відсотку респондентів і викликає дуже позитивне сприйняття. "Псевдоволонтери" сформували у деяких опитаних погану репутацію через шахрайства, але в цілому волонтер асоціюється з людиною, яка добровільно допомагає тим, хто цієї допомоги потребує.

Молодь із задоволенням відгукається на пропозицію про волонтерство взагалі і бібліотечне волонтерство зокрема, тим більш, якщо бібліотека репрезентована як просвітницько-соціокультурний центр. Адже тоді молодь розглядає бібліотечне волонтерство не просто, як допомогу організації ( в даному випадку бібліотечній), але і як допомогу громаді, що підвищує почуття соціальної вартості, сприяє придбанню корисних соціальних та практичних навичок та надає змогу до самовираження.

Соцопитування
на інші теми: