ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА
                                  

ПОЛОЖЕННЯ про обласний краєзнавчий конкурс для бібліотекарів
"Обрії Слобожанського краю"

Бути корисними і цікавими населенню свого міста або села, стати більш відкритими і дружніми, запропонувати населенню нові послуги, подати нові ідеї громадській спільноті, залучити різні вікові категорії до співпраці на благо самих же людей - головне завдання публічних бібліотек. Робота з громадою і на благо громади майже завжди пов'язана з краєзнавством. Традиційні форми краєзнавчої роботи публічних бібліотек під впливом часу повинні змінюватися, ставати більш яскравими і ефективними, наближеними до жителів і завжди проводитися за участю населення.
Сьогодні виникли об'єктивні умови для відродження кращих традицій українського бібліотечного краєзнавства, значно підвищилась роль бібліотек у відновленні історичної пам'яті народу, становленні його національної свідомості, вихованні гідності і справжнього патріотизму. Саме краєзнавча робота має посісти важливе місце в діяльності кожної бібліотеки з тим, щоб за допомогою краєзнавчих матеріалів сприяти вихованню у молоді патріотизму, високої моральності.
Краєзнавча діяльність - це та діяльність, яка надає публічним бібліотекам місцевого колориту, регіональної специфіки, самобутності.
В 2018 році виповнюється 75 років від дня визволення м. Харкова і Харківської області від німецько-фашистських загарбників та 20 років з прийняття Указу Президента України №471/98 про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.
З метою вшанування цих дат ОКЗ "ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА" за сприянням Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації оголошує обласний краєзнавчий конкурс "Обрії Слобожанського краю" (далі Конкурс).

І. Загальні положення:

1.1. Організатори Конкурсу: ОКЗ "ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА" за підтримкою Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.
1.2. Учасники Конкурсу: бібліотекари м. Харкова, харківської області, об'єднаних територіальних громад.

II. Мета конкурсу:

2.1. Активізація роботи бібліотек міста та області з організації краєзнавчої діяльності. Підвищення статусу бібліотек як центрів краєзнавчої інформації.
2.2. Удосконалення організації краєзнавчих фондів, створення і підготовка власних краєзнавчих матеріалів, активне їх використання за допомогою широкого спектра форм і методів бібліотечної діяльності.
2.3. Виявлення, вивчення і впровадження бібліотечних інновацій з краєзнавства серед читачів, просування кращих робіт учасників Конкурсу.
2.4. Формування у дітей і молоді позитивного патріотизму, почуття любові до рідної землі, відповідального і дбайливого ставлення до культурної та історичної спадщини, що дістався від предків.
2.5. Організація спільної діяльності бібліотек з державними і громадськими організаціями з краєзнавства з метою активізації краєзнавчої пошукової діяльності молоді та дітей, спрямованої на вивчення історії та культури краю, залучення мешканців до поетичної спадщини земляків.
2.6. Розвиток творчого потенціалу бібліотекарів, навиків праці з мультимедійними програмами та гаджетами.
2.7. Підвищення значущості бібліотек як центрів культурно-просвітницького, духовного та соціального життя місцевих громад.

III. Організація і терміни проведення конкурсу:

3.1. Конкурс проводиться з 1 квітня 2018р. по 25 серпня 2018р.
3.2.Конкурс проводиться у три етапи:
- перший етап - збір заявок на участь в конкурсі з 1 квітня по 15 травня 2018р. за електронною адресою vid_analitika_hobu@ukr.net ОКЗ "ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА", Тел. (0572)62-60-79
- другий етап - експертна оцінка надісланих матеріалів конкурсу членами журі з 26 серпня по 20 вересня 2018р.
- третій етап - виставка матеріалів конкурсу і нагородження переможців під час обласного флеш-семінару для бібліотекарів ЮСП 26 вересня 2018 року.
3.3. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Голова журі в особі директора ОКЗ "ХОБЮ" М.В.Жарової.
3.4. Журі здійснює прийом і оцінку конкурсних матеріалів, підводить підсумки і визначає переможців у відповідності до критеріїв та вимог до матеріалів, що надаються.
3.5. Конкурсні матеріали приймаються до 25 серпня 2018 за адресою: ОКЗ "ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА", м. Харків, пр. Ювілейний, 49/8. Тел. (0572)62-60-79
3.6. Матеріали, представлені на конкурс, не повертаються і не рецензуються.

ІV. Вимоги до конкурсних робіт:

Конкурсна робота відповідно до номінації має включати такі матеріали:
Номінація "Знай наших - читай наших!"
Номінація на кращий буктрейлер за творчістю літераторів свого краю (села, селища, міста) проводиться з метою популяризації літературного краєзнавства серед мешканців, підвищення майстерності бібліотекарів по створенню власного електронного ресурсу для збереження літературної спадщини рідного краю.
Основні критерії:
- буктрейлери створюються за творами письменників-поетів Слобожанщини;
- робота може бути змонтована у будь-якій комп'ютерній програмі (PowerPoint, Windows Movie Maker та ін.) і записана в одному з форматів (avi, wmv, mpg та ін.);
- буктрейлер може бути виконаний у різних форматах: анімація, комп'ютерна графіка, відеокліп, ігровий ролик, рекламний ролик та ін.;
- відеосюжети можуть супроводжуватися звуковою доріжкою або титрами;
- тривалість буктрейлера - до 5-х хвилин;
- обов'язковою має бути згадка автора і назви книги;
- конкурсні роботи не повинні порушувати авторські права третіх осіб; у них обов'язково вказується авторство матеріалів, що були використані (відео, текст, зображення та ін.);
Номінація "Завдячуємо їм життям своїм"
Номінація на кращий масовий захід про героїчні подвиги з визволення Харківщини від німецько-фашистської навали ( в електронному та паперовому вигляді) (на місцевому матеріалі - до 75-ої річниці визволення Харківщини).
Основні критерії заходу:
- відповідність зазначеній темі;
- соціальна значущість;
- творчий, інноваційний характер роботи;
- художньо-естетична привабливість.
Номінація "Бібліотека - свідок і творець рідного краю"
Номінація на краще оформлення краєзнавчого порт-фоліо бібліотеки (електронна презентація про краєзнавчий досвід роботи бібліотеки та друковане видання (формат А4. Шрифт Times New Roman, № 12, прямий; красна строка - 1 см; міжстроковий інтервал - 1,5; форматування - "по ширині"; поля: верхнє - 2 см, нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см.)
В презентації потрібно відобразити кращі заходи з краєзнавчої роботи бібліотеки за 3 роки, співробітництво зі школами, краєзнавчими музеями, громадськими організаціями, включити газетні публікації, фотографії, відеоматеріали. Порт-фоліо повинно мати титульний лист з назвою бібліотеки, теми, ПІБ та посади автора.
Матеріали конкурсу можуть мати одного або декілька авторів.
Номінація "Візитна картка мого району"
Краєзнавчий медіа-проект в формі презентації значимого природного об'єкта (музей) району (міста, села, селища), що відображає роль бібліотеки в його популяризації та збереженні, може бути представлена в форматі відеоролика або електронної презентації.

V. Підведення підсумків та нагородження переможців:

5.1. Для вирішення організаційних питань, оцінки представлених робіт і визначення переможців конкурсу створено журі, яке оцінює творчі роботи конкурсантів за 5-ти бальною системою та визначає переможців конкурсу;
5.2. При підбитті підсумків, зокрема, ураховуються:
- інформативність: повнота розкриття теми, відповідність поданих робіт умовам конкурсу;
- оригінальність змісту;
- технічна складність виконання роботи: творчий підхід до створення буктрейлера, естетика дизайнерського рішення, органічність поєднання відеоряду, звукового супроводу та змісту книги;
- емоційний вплив.
5.3. Відповідно до рішення журі переможці Конкурсу будуть відзначені грамотами Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної бібліотеки для юнацтва, цінними подарунками.
Результати обласного конкурсу будуть розміщені на сайті та блозі Харківської обласної бібліотеки для юнацтва та на відповідних сторінках у соціальних мережах.
5.4. Нагородження переможців відбудеться під час обласного флеш-семінару 26 вересня 2018 року.
5.5. Витрати на відрядження фахівців бібліотек-переможців обласного конкурсу - за рахунок організацій, що відряджають.
5.6. Матеріали, подані на Конкурс, залишаються в Харківській обласній бібліотеці для юнацтва і можуть бути використані організаторами конкурсу.
5.7. Дотримання авторських прав:
a) У конкурсних матеріалах не допускається цитування авторів та джерел без посилання на них.
b) Організатори Конкурсу залишають за собою право на використання конкурсних робіт з метою популяризації краєзнавчої діяльності із зазначенням бібліотеки і автора.

Заявка на обласний краєзнавчий конкурс "Обрії Слобожанського краю". Завантажити

Сприяння в організації конкурсу можуть надавати будь-які організації, що підтримують діяльність бібліотек.

Координатор конкурсу: Тетяна Василівна Смєкалова, завідувачка проблемно-аналітичним відділом, тел.: 62-60-79.

Нехай професія дізнається своїх героїв!


Якщо Ви маєте:

* високий рівень професіоналізму;
* індивідуальний творчий стиль;
* поклик історика-краєзнавця , плекаючого любов до Малої Батьківщини в серцях юного покоління;
* бажання довести про неповторність та красу рідного краю;
* використання та впровадження в практику нових форм роботи з користувачами;
* володіння сучасними інформаційними технологіями;


ТОДІ ВІЗЬМІТЬ УЧАСТЬ
у обласному краєзнавчому конкурсі для бібліотекарів "Обрії Слобожанського краю" з 01 квітня по 25 серпня 2018 року.